Toegankelijke informatie

Welke mogelijkheden zijn er? Welke organisatie kan je verder helpen? Hier lees je meer over de betrokken partijen.

Deze informatie wordt binnenkort verder aangevuld met informatie per gemeente en provincie. Zodat je direct weet welke regelingen er in jouw gemeente gelden.

Betrokken partijen: Rijksoverheid

Momenteel is de rijksoverheid hard bezig met een plan de campagne om 1 miljoen woningen te bouwen tot 2030. Zij hebben hier de nodige euro’s beschikbaar voor gesteld, waar vooral gemeentes gebruik van kunnen maken. Een goed begin, zeker voor alle spoedzoekers. Nu nog huisvesting in de context van een scheiding plaatsen en de cirkel is rond!

Meer informatie? Kijk op de overheidspagina

Betrokken partijen: Ministerie BZK

Minister Ollongren is de uitvoerende minister als het gaat om huisvesting. Sinds 2019 is zij actief bezig met het woonplan, waar flexwonen een belangrijk onderdeel van is. 10% van de woningen die de komende jaren gebouwd worden, zullen flexwoningen zijn. Goed nieuws voor gescheiden ouders!

Sinds 2019 écht actief

Betrokken partijen: Provincie

De provincie bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening.

Verder geeft de provincie vorm aan het ruimtelijk beleid met visies, agenda’s en plannen.

Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeenten en stelt bijvoorbeeld regels op voor de bestemmingsplannen en vergunningen. 

De partij tussen de overheid en de gemeenten. 

Betrokken partijen: Woningcorporatie en gemeenten

 Woningcorporaties richten zich op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een laag inkomen. 

Zij maken vaak prestatieafspraken met gemeenten die worden vastgelegd in de woonvisie van de gemeente. Sinds de woningwet van 2015 is het maken van prestatieafspraken verplicht.

De woningwet van 2015 heeft veel veranderd voor woningcorporaties

Meer informatie? Kijk op de gemeenten pagina

Betrokken partijen: Profit en non-profit organisaties

Divorce Housing, Welkom en Stichting Parentshouses Nederland zijn voorbeelden van initiatieven voor huisvesting na scheiding. Zij zorgen samen voor de huisvesting van bijna 700 gescheiden mensen en groeien nog steeds.

Samen bouwen aan de toekomst

Ninja Verreijt

Initiatiefnemer

Tijdens mijn scheiding wist ik niet waar ik terecht kon. Alle paden die ik kende waren bewandeld. Aankloppen bij de gemeente leek me niet zinvol, wat zouden zij nou voor me kunnen betekenen? Een scheiding is al lang geen reden meer voor urgentie en de gemeente bezit geen woningen. Maar waarvoor moet ik dan wel bij de gemeente zijn? en waarvoor bij de woningcorporatie? En waarvoor bij de overheid? Zoveel vragen, waar ik nu nog steeds antwoorden op zoek. Want in die twee jaar onderzoek ben ik een stapje verder, maar door een continu veranderend landschap, blijft het een voortdurende zoektocht in een wirwar van regeltjes, verantwoordelijkheden en struisvogelpolitiek. De situatie die ik hier nu schets, kan morgen weer anders zijn. De informatie zal zo actueel mogelijk zijn, zodat jij zo snel mogelijk kunt genieten van het leven met je kinderen ná scheiding.

Advies voor betrokken partijen

Kan jouw organisatie advies gebruiken over de doelgroep? Grootte, hoe te bereiken, hoe te ondersteunen? Neem contact met ons op en wij spreken graag (digitaal) af voor een verkennend gesprek

Kennisbank

Ben je benieuwd naar achtergrondinformatie? Onderzoeken? Nieuwsberichten? Kamerstukken? Neem dan een kijkje in de kennisbank

Tijdlijn

Wil jij weten welke wetten van invloed zijn geweest in de loop der jaren? Hoe we zijn gekomen tot waar we nu zijn? Kijk dan eens in de tijdlijn, die steeds wordt aangevuld met nieuwe informatie.

Heb jij nog een tip?

Kom in actie!

Share This