Artikel over Purmerend en het nemen van eigen regie door de gemeente.

Interessante quote: We zagen bijvoorbeeld een toename in het aantal vechtscheidingen en de wachttijd op een woning voor mensen met een urgentieverklaring (wachttijd tot wel 1,5 jaar) was ook een probleem. Bij scheidingen, waarbij kinderen de dupe dreigden te raken, schakelen we bemiddelaars in. Vaak bleek echter dat een andere woonplek voor een van de ouders noodzakelijk was om echt rust voor de kinderen te creëren.”

en

“Vaak blijkt dat als mensen uit elkaar gaan ze ongeveer anderhalf jaar nodig hebben om alles te regelen, waaronder een nieuwe woonplek. Met tijdelijke woningen voor twee jaar kun je die periode overbruggen…”

Uitgevoerd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaartal: 2019

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/flexwonen/documenten/praktijkverhalen/2019/11/11/purmerend-neemt-verantwoordelijkheid-en-bouwt-flexwoningen-zelf

Share This